2018 – lær at brodere – franske knuder

FRANSKE KNUDER

Lizzi Damgaard

Tid;  7 timer

lørdag d. 10. marts 2018, kl. 9-16

Pris:

kr. 700,00 + materialeudgifter

Holdstørrelse:

6–8 elever

Adresse:

Frederiksholms Kanal 26E, 1220 København K

Tilmelding:

Senest d. 19. februar 2018

Du er tilmeldt, når jeg har modtaget din mail-adresse og telefonnummer, samt når du har indbetalt hele kursusgebyret. Dette skal ske senest d. 19. februar, 2018. Herefter vil du modtage et deltagerbrev, hvori nærmere oplysninger om kurset fremgår, samt hvad du eventuelt bedes medbringe til kurset.

Melder du fra efter tilmeldingsfristen, refunderes kursusgebyret ikke. Skulle kurset ikke blive oprettet refunderes hele beløbet.

Betal venligst på mobile pay 64090 eller konto nr. 5493-0001115882. Husk at notere kursets navn: franske knuder, på indbetalingen.

Telefon: 26809804

Mail: post@laeratbrodere.dk

Skriv en kommentar